Utbildningar

 • Seminario sobre Accesibilidad, Universidad Central, september 1992, Santiago de Chile
 • Seminarium om förbättrad tillgänglighet i boendemiljö, SABO, Stockholm, Sverige, 1996
 • Insiktsutbildning i tillgänglighet, Vägverket Region Stockholm, Stockholm och Gotland, Sverige, 1997 - 98
 • Conferencia sobre politica habitacional, Universidad de Valparaíso, Chile, december 1997
 • Konferens om tillgänglighet, Hammarby Sjöstad, Stockholm, Sverige, mars 1998
 • Tekniska - lösningar utbildning, Vägverket Region Stockholm, Sverige, 1998 - 99
 • Utbildning för Kommunala handikappråd, Vägverket Region Stockholm, Sverige, 1999- 2000
 • Seminarium - Vart tog tillgängligheten vägen? FFNS, oktober 1999
 • Seminarium om tillgänglighet, Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) kongress, september 2000.
 • Seminarium om tillgänglighet till utemiljön, Gatu och Fastighetskontoret i Stockholms Stad, november 2000
 • Utbildningsdagar i anslutning till Arkitekturårets studerandetävling 2001
 • Utbildning om varsam tillgänglighet, Byggnadsvård Qvarnarp, Eksjö 2002
 • Universal Design Education Project Sweden, utbildning för lärare för arkitektur- och designskola i Lund, februari 2003
 • Seminarium om frångänglighet, Brandskyddsföreningen, 2013
 • < tillbaka