Föreläsningar och seminarier

 • Årskongress Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans Församlingsförbund Kyrkogårdens betydelse som minnes- och mötesplats Malmö, september 2007 (Paper ”Balans mellan tillgänglighet- kultur- estetik”)
 • Accessible Architecture Porto, Portugal, juni 2007
  (Paper ”Integrating historical Buildings within the Building Environment”)
 • Presentation på Vägverket Region Stockholms handikappråd, maj 2007 (Paper ”Utrymning för alla”)
 • Utrymning, även för mig? Seminarium ägde rum i Stockholm, Karlstad, Göteborg, Malmö och Uppsala hösten 2006 0ch våren 2007
 • BAS Conference on Accessibility of Historical and Heritage Buildings. Budapest, Ungern, juni 2006 (Paper ”Application of Design for All in the Renewal of Building Environments”)
 • BIV.konferens 2005. Göteborg, november 2005 (Paper ”Utrymning – En rättighet för alla”)
 • Inherit Symposium. Göteborg, september 2005 Workshops ansvarig: Accessibility in the renewal of Building environments
 • Europeiska Handikappåret i Örebro län, Seminarium tillgänglighet till offentliga miljöer, februari 2003.
 • 8th European Regional Conference of Rehabilitation International, Aachen, Germany, November 2002 ( Book of procedings " Power and Domination vs Social Competence and Mutual Trust In the Design Process for Accessibility, a case study").
 • 17th Conference of the International Association for People-Environment Studies Culture, Quality of Life and Globalization Problems and Challenges for the New Millenium, Corunna, Spain, July 2002 (( Book of procedings "Application of Design for All in the Renewal of Cultural Buildings -Theories, examples and evaluation" ).
 • Tillgänglig stad! Konferens om tillgänglighet till den yttre fysiska miljön, Helsinborg, mars 2001 ( Paper "Varsam tillgänglighet").
 • Meeting ECA - Steering group, Luxemburg, december 2000 (Paper "Building Qualities - Importance of linking Research with Practice").
 • Kultur för alla, Örebro läns museum, november 2000, ( Referat "Att tillgängliggöra kulturarvet för alla").
 • Kulturministeriet konference "Adgang till Kulturen", Köpenhamn, september 2000 ( Paper "Att göra historien och kulturbyggnader tillgängliga").
 • Meeting ECA - Steering group, Luxemburg, December 1999 (Paper "Providing equal oportunities for city dwellers").
 • Seminario de Arquitectura y Salud. Humanización de los espacios para el cuidado de la salud. Santiago de Chile, Septiembre 1999 (Papers: "Comprender la accesibilidad al medio físico". "Soluciones técnicas para la optimatización de la accesibilidad al medio físico". "Mobiliaria universal").
 • Kultur för alla - om tillgängligheten till Stockholms kulturliv, oktober 1999 (Paper "Kulturpromenad - Men jag vill gå på rockkonsert")
 • Byen for alle, Center för tillgänglighet, Köpenhamn, Danmark, maj 1999 (Paper "Kontinuiteten i byggmiljön - att göra historien tillgänglig")
 • Restrade, Regional Strategic Development, Halmstad, Sverige, februari 1998 ( Book of procedings "Providing equal opportunities for tourists, as a driving force for regional development" )
 • Cultural Values and Sustainable Urban Development, Institute of Physical Planning and Municipal Economy, Warsava, Polen, december 1998 (Book of proceedings "The urban environment as a Continuity - Providing equal opportunities for city dwellers ")
 • Antikvariedagar, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, Sverige, november 1998. (Paper "Det går att förena tillgänglighet och varsamhet")
 • Design för tillgänglighet, Nordiska Handikappolitiska Rådet och EIDD, i samarbete med Kulturhuvudstadsåret 98, Stockholm, Sverige, oktober 1998 - Konferensrapport Design för tillgänglighet - en konferens om allas rätt till staden och kulturen
 • Congress of the UIFA, Tokyo / Yokohama, Japan, september 1998 (Paper "The urban environment as a continuity - providing equal opportunities for city dwellers")
 • City and Culture Conferens, Stockholm, Sverige, maj 1998 - Book: Cultural Processes and Urban Sustainability.
 • COST 335, Passengers accessibility of heavy rail systems, Brussels, Belgien, oktober 1997 (Paper "C'est possible d'aménager sans défigurer")
 • Temavecka om tillgänglighet i byggnader för personer med funktionshinder, Svensk Byggtjänst och Gimle, Stockholm, Sverige, september 1997
 • Bygglovsprojektets utbildningsseminarium om varsamhet - tekniska egenskapskrav, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm, Sverige, maj 1997
 • Möte mellan gammal och nytt - restaurering och förnyelse - symposium för Nordisk Arkitekturforskning, Rom, Italien, mars 1997 (Book of proceedings)
 • Xornadas Sobre Accesibildade Integral "Concello de Ferrol" , 1995, Spanien (Paper "Experiencia Sueca en Accesibilidad")
 • Habitat konferens, Miljövårdsberedning, Rosenbad, Stockholm, Sverige, december 1993
 • Seminario sobre el medio ambiente y soluciones urbanas de problemas sanitarios, Ceuta, Montevideo, Uruguay , septiembre 1993 (Paper "Gestión ambiental alternativa en la ciudad y su entorno. Ejemplos europeos")
 • Seminario sobre Arquitectura y Medio Ambiente, Escuela de Arquitectura de Montevideo y Estocolmo, Redes, Centro para estudios y Actividades de Cooperativa, Montevideo, Uruguay septiembre 1992 (Paper "La gestión de la vivienda desde un punto de vista ecológico - La experiencia sueca. Aspectos de interés para los paises en desarrollo")
 • < tillbaka