Uppdragsgivare i Sverige
 • Akademiska Hus
 • Karolinska Institutet
 • SL Infrateknik AB
 • Vägverket Region Stockholm
 • Kommunförbundet
 • Kulturhuvudstads 98
 • Stockholms Stad
  • Gatu- och fastighetskontoret
  • Kulturförvaltningen
 • Nynäshamns kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Norrköpings kommun, Gatu- och parkkontoret
 • Örebro Läns Museum
 • Statens Fastighetsverk
 • Landstingsfastigheter, Stockholm
 • Lunds tekniska högskola, LTH
 • Örebro läns landsting
 • Byggnadsvård Qvarnarp
 • SRF Stockholms och Gotlands län
 • DHR Stockholmsavdelningen
 • Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR
 • Stockholm Independent Living, STIL
 • Arkitekt- och byggnadskontor:
  • Fabege
  • JM AB
  • FFNS Arkitekter AB
  • A5 Arkitekter och ingenjörer AB
  • BFK Arkitekter
  • SWEARK

Uppdragsgivare i andra länder
 • The Sumitomo Marine Research Institute, Tokyo, Japan
 • Kulturministeriet, Danmark
 • Center för tillgänglighet, Danmark
 • Hälsodepartementet, Chile