Aktuella Projekt

Karolinska institutet i Solna

Biomedicum

- Akademiska Hus och Karolinska Institutet. Laboratorieanläggning för medicinsk forskning. Anläggningen kommer att ha plats för minst 1 500 forskare och övrigt personal.
Sakkunnig i tillgänglighet: Kontroll av tillgänglighetskrav för personer med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga enligt PBL.

Stockholms universitetet Hus F

Ombyggnad

- Akademiska Hus. Laboratorieanläggning för medicinsk forskning.
Sakkunnig i tillgänglighet:
Kontroll av tillgänglighetskrav för personer med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga enligt PBL. 

Tidigare projekt

Aulan

Inom Karolinska Institutets område i Solna uppför Akademiska Hus en ny byggnad innehållande aula med plats för drygt 1000 personer, restaurang, kontor, konferenslokaler m.m.
Sakkunnig i tillgänglighet: Kontroll av tillgänglighetskrav för personer med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga enligt PBL.

Karolinska Institutet Science Park (KISP) på KI-området i Solna

- Akademiska Hus. Laboratorier och kontor för innovationsverksamhet och forskning inom medicin och bioteknik. Kisp-husens sammanlagda lokalarea är cirka 25 000 kvadratmeter.
Sakkunnig i tillgänglighet: Kontroll av tillgänglighetskrav för personer med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga enligt PBL.

Solna strand

Kv. Nöten 4, Solna

Fabege. Byggnaden uppfördes på 70-talet ursprungligen för Skatteverket. Byggnaden genomgår en omfattande renovering. Vid ombyggnaden kommer att skapas flexibla kontor möjliga att förändra efter framtida behov och förutsättningar.
Sakkunnig i tillgänglighet: Kontroll av tillgänglighetskrav för personer med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga enligt PBL.

Kv. Päronet 8, Solna

Fabege. Kontor. Fullständig renovering och ombyggnation. Sakkunnig i tillgänglighet: Kontroll av tillgänglighetskrav för personer med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga enligt PBL.
Tidigare projekt
Bo Tryggt 05
Deltagare i projektgruppen. Handbok på internet för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostäder och bostadsområden.

Bo Tryggt 05

Deltagare i projektgruppen. Handbok på internet för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostäder och bostadsområden


Kulturbyggnader – personsäkerhet av personer med funktionshinder

- Projektledare. Ett samarbete mellan Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, De Handikappades Riksförbund, DHR, Kungl. Tekniska Högskolan, KTH och European Institute for Design and Disability i Sverige (EIDD) möjligt genom bidrag från Allmänna Arvsfonden. Staffan Bengtsson, brandingenjör från Brandskyddslaget deltar som brandexpert i projektet. Fil. Dr. Lena Kecklund är knuten till projektet för att belysa beteendefrågor.

Södertörns högskola

- Kartläggning och förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i byggnaden.

Inventeringsmall för tunnelbanna- pendeltåg- och andra spårbundna stationer

– SL. Ansvarig för framtagning av mallen för Stor Stockholm.

Inventeringsmall för bussterminaler

– SL. Ansvarig för framtagning av mallen för Stor Stockholm.

Varsam tillgänglighet

– Projektledare. Ett samarbete mellan Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, De Handikappades Riksförbund, DHR, Kungl. Tekniska Högskolan, KTH och European Institute for Design and Disability i Sverige (EIDD) möjligt genom bidrag från Allmänna Arvsfonden.

Huddinge Sjukhus

– Gestaltningsprogram för renovering av hisshallar och förbindelsegångar . Kartläggning och förslag till åtgärder för tillgänglighet - LOCUM

Hotell Nordic Light

- JM AB. Sakkunnig i tillgänglighet: Kontroll av tillgänglighetskrav för personer med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga enligt PBL.

Hotell Nordic Sea


- JM AB. Sakkunnig i tillgänglighet: Kontroll av tillgänglighetskrav för personer med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga enligt PBL.

Projekt handikappanpassning

- rådgivare, medverkat i utbildningar, ansvarig för inventeringsmall och kulturguide. Samarbetsprojekt i Storstockholm från 1997 och två år framåt som Vägverket drev tillsammans med representanter från handikapporganisationerna, Storstockholms lokaltrafik och Stockholms stad.

Guiden finns även som talkassett på talbibliotek.