Elena Sire Elena Siré arbetar som rådgivare, granskare, och forskare inom "Design för alla" som innebär att personer med funktionshinder skall kunna delta i samhällslivet på lika villkor med övriga medborgare.
Elena Sirés kompetens omfattar kravformulering, utformning, kontroll och utvärdering av lösningar för tillgänglighet och utrymningssäkerhet i yttre miljö, ny och äldre bebyggelse och trafiksystem. Hon medverkar i plan- och byggprocesser och är certifierad sakkunnig i tillgänglighet.

Elena Siré är deltagare i the European Concept for Accessibility Network (EuCAN), deltagare i arbetet inom the Design for All Europe (EIDD) Sverige och jurymedlem för Access City Award.

 • Föreläsningar och seminarier
 • Utbildningar

 • Kontaktinformation
  Elena Siré
  arch@elenasire.se
  Erik Sandbergs Gata 19, 5 tr
  169 34 SOLNA
  Tel: 08-85 73 85
  Mobil: 070-467 58 14